Pravila i preporuke

– Ulica se prelazi isključivo kada je na semaforu  upaljeno zeleno svetlo.
– Ukoliko nema semafora, ulica se prelazi na obeleženom pešačkom prelazu.
– Pogledati prvo levo, zatim desno, pa preći ulicu samo ako su vozila na bezbednoj udaljenosti. Ako nisu, sačekati da sva vozila prođu.
– Kada pored kolovoza nema trotoara voziti levom stranom ulice – tako da vozila dolaze u susret.

– Ulica se prelazi isključivo kada je na semaforu  upaljeno zeleno svetlo.
– Ukoliko nema semafora, ulica se prelazi na obeleženom pešačkom prelazu.
– Pogledati prvo levo, zatim desno, pa preći ulicu samo ako su vozila na bezbednoj udaljenosti. Ako nisu, sačekati da sva vozila prođu.
– Kada pored kolovoza nema trotoara voziti levom stranom ulice – tako da vozila dolaze u susret.
– Ako se krećete trotoarom, vozite desnom stranom.
– Nikada ne vozite ulicom sa slušalicama u ušima!
– Kada ste na kolovozu nemojte nositi kapu koja sužava vidik.
– Nemojte koristiti mobilni telefon dok vozite trotinet
– Ukoliko imate dugu kosu, vežite je da vam ne pada u oči dok vozite.
– Na nogama imajte obuću koja se ne kliza i ne spada.
– Pre nego što stanete na trotinet, proverite gume i ispravnost kočnica.
– Ne vozite noću, ili kada je vidljivost smanjena.
– Ako je to moguće ne vozite kolovozom, već UVEK biciklističkom stazom.
– Izbegavajte ulice sa velikom frekvencijom saobraćaja.
– Kada vozite nepoznatim ulicama nikada ne idite brzo i budite oprezni.
– Na trotinetu ne držite težak teret, niti stvari koje bi mogle da naruše ravnotežu i vašu bezbednost

– Vodite računa o pešacima, jer se po trotoaru krećete brže od njih...